مطالب عمومی

تاریخچه کارتن و کاغذ سازی

تاریخچه کارتن و کاغذ سازی

تاریخچه کارتن و کاغذ سازی 920 640 کوشا کارتن

مى گويند: «فضل ابن يحيى برمكى» نخستين كسى بود كه در بغداد كارخانه كاغذ سازى داير كرد. در قرن چهار هـ .ق كاغذسازى در بغداد رواج يافت. «ابن النديم» از…

"*" indicates required fields

نام
واحد فروش